Strona główna
 .
atrakcje regionu

Zostań wolontariuszem Światowego Forum Miejskiego

Interesują Cię zagadnienia dotyczące problemów współczesnych miast i ich rozwoju na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i środowiskowej? Chcesz stać się częścią międzynarodowej społeczności działającej na rzecz zrównoważonej przyszłości miast i osiedli? Dołącz do grona wolontariuszy światowego forum miejskiego, które już w czerwcu odbędzie się w Katowicach – dynamicznie rozwijającej się stolicy ponad dwumilionowej metropolii.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez UN-Habitat (agenda ONZ zajmująca się kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich) w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast.

11. sesja Światowego Forum Miejskiego (WUF11) odbędzie się w Katowicach w dniach od 26 do 30 czerwca 2022 roku. W WUF11 wezmą udział reprezentanci rządów i dyplomacji, przedstawiciele instytucji miejskich, finansowych i organizacji pozarządowych, by wspólnie rozmawiać o zrównoważonym rozwoju miast. Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie: www.wuf11.katowice.eu oraz https://www.gov.pl/web/wuf11

Organizacja tak dużego wydarzenia to olbrzymie logistyczne wyzwanie, wymagające współpracy wielu osób i podmiotów z całego kraju, a także wsparcia ochotników. Dzięki pracy wolontariuszy uczestnicy spotkania będą mogli swobodnie poruszać się po mieście i korzystać z przygotowanych dla nich atrakcji. 

Nabór na wolontariuszy WUF11.

Osoby zainteresowane udziałem w wolontariacie  podczas WUF11 powinny wypełnić  formularz  rekrutacyjny, który jest dostępny pod adresem: https://bit.ly/FormWUF, a następnie wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej.

Termin i miejsce spotkania zostaną ustalone indywidualnie. Planowany termin rozstrzygnięcia rekrutacji to 15 maja br. Wolontariusze zakwalifikowani do udziału w projekcie wezmą udział w obowiązkowych szkoleniach, które odbędą się w czerwcu, na terenie miasta Katowice.

W razie dodatkowych pytań dotyczących wolontariatu lub procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się z FAQ lub o kontakt mailowy:  WUF11.volunteering@katowice.eu

 

FAQ - wolontariat WUF11

Wolontariat podczas WUF11 to możliwość aktywnego udziału w tworzeniu wydarzenia międzynarodowego, w którym uczestniczyć będzie ok. 20 tys. osób z niemal 150 krajów całego świata. Wolontariusze mają szansę na zgłębienie wiedzy o problemach współczesnych miast i ich rozwoju na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i środowiskowej, a także na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych czy językowych oraz na zdobycie cennych doświadczeń zawodowych czy rozwój zainteresowań. Podczas wolontariatu można spotkać wiele ciekawych osób i nawiązać nowe znajomości.

Dla wszystkich wolontariuszy przygotujemy również zaświadczenia potwierdzające aktywność społeczną podczas WUF11, dla zainteresowanych również zaświadczenie o odbytych praktykach studenckich.

Wolontariuszem WUF11 może zostać osoba pełnoletnia (musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dn. 1 maja 2022 r.), która posługuje się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Poszukujemy również osób, które znają języki francuski, hiszpański, rosyjski czy niemiecki i inne języki obce. Mile widziana będzie także znajomość Katowic lub Krakowa.

Do udziału w wolontariacie zaangażujemy tylko te osoby, które najpóźniej w dniu 1.05.2022 r. skończą 18 lat. Nie możemy angażować osób nieletnich.

Od wolontariuszy wymagamy znajomości języka angielskiego, na poziomie, który umożliwi komunikację z uczestnikami wydarzenia. Znajomość innych języków, w tym przede wszystkim francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, niemieckiego, czy języka migowego będzie dodatkowym atutem.

Proces rekrutacji na wolontariat podczas WUF11 obejmuje 2 etapy: pierwszy z nich to wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (wszystko odbywa się drogą elektroniczną), drugi etap to indywidualna rozmowa rekrutacyjna, która odbędzie się nie później niż do 15 maja 2022 r.

Pierwsze informacje o wynikach rekrutacji podamy ok. 15 maja, ostateczna lista wolontariuszy WUF11 powstanie do 30 maja 2022 r.

Tak, wszystkich wolontariuszy WUF11 zaprosimy na szkolenia przygotowujące ich do działań podczas WUF11. Szkolenia odbędą się w Katowicach, w czerwcu. Informację o dokładnym terminie i miejscu szkoleń przekażemy do 15 maja 2022r.

Wolontariuszy zaprosimy do działań m.in. w miejscu konferencji, na dworcach PKP i PKS, na lotniskach w Katowicach i Krakowie, w przestrzeni sąsiadującej z terenem konferencji oraz w przestrzeni miejskiej. Będą udzielać informacji na temat wydarzeń odbywających się podczas WUF11, będą udzielać informacji i porad dotyczących komunikacji publicznej, zadbają o to, by uczestnicy konferencji mogli w Katowicach poczuć się „jak u siebie”. Będą także wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Wolontariusze będą działać w Katowicach i w Krakowie.

Tak, planujemy zaangażować wolontariuszy na terenie konferencji WUF11.

W zależności od zapotrzebowania oraz w oparciu o deklarowaną dyspozycyjność, wolontariuszy zaangażujemy do działań już od 23 czerwca 2022 r., zakończenie działań wolontariuszy planujemy na ok. 3 lipca 2022. Największą liczbę wolontariuszy zaprosimy do współpracy podczas trwania konferencji WUF11, czyli między 26 a 30 czerwca 2022 r. Pracę wolontariuszy zorganizujemy w systemie dwuzmianowych, każda zmiana będzie trwała maksymalnie 8 godzin.

Tak, istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich podczas wolontariatu przy WUF11. Na zaświadczeniu zaznaczymy, jaki czas został faktycznie przepracowany.

Dla wolontariuszy zapewniamy w każdym dniu ich pracy posiłek (ciepłe danie mięsne lub wegańskie), przekąski, wodę i ciepłe napoje. Wszystkim wolontariuszom zapewniamy także ubezpieczenie NNW na czas wolontariatu podczas WUF11. Wolontariusze będą także mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji na terenie WUF11, dedykowanej wszystkim uczestnikom (na podstawie identyfikatora).

Nie będziemy jednak zwracać kosztów dojazdu na wolontariat (w przypadku wolontariuszy z innych regionów Polski czy z innych krajów), nie zapewniamy również zakwaterowania dla wolontariuszy, nie jesteśmy w stanie zwracać kosztów zakwaterowania w Katowicach czy w Krakowie.

Tak, dla wolontariuszy przewidujemy specjalne stroje by ich wyróżnić, by byli rozpoznawalni dla gości WUF11.

Wolontariat to forma świadomej, dobrowolnej i bezinteresownej działalności społecznej dlatego też, wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Aby docenić ich zaangażowanie i poświęcony czas, dla wszystkich przygotujemy zaświadczenia dla wolontariuszy potwierdzające ich zaangażowanie przy WUF11 oraz upominki na pożegnanie.